Samfälligheten NSSF

Byte av 97 stolparmaturer och 26 andra ljuskällor på området.

Norra Söderby Samfällighetsförening (NSSF) önskade att byta 97 gamla stolparmaturer som var bestyckade med 125 W kvicksilver ljuskällor. De ville ha en modern och snygg LED armatur med låg energiförbrukning och lång livslängd.

Valet föll på TERRA från SLT Lichtsysteme. Armaturen har en mycket avancerad teknisk plattform och hjärtat utgörs av en mikroprocessor som möjlig gör bl.a. årstidsdimring och automatisk omfördelning av ljuset om enstaka LED kärnor slås ut.

I samband med byte av stolparmaturer ville önskade man även få ner förbrukningen på 26 befintliga fasadarmaturer, monterade på garagelängorna ovanför portarna. Även här satt gamla 80 W kvicksilverljuskällor.

Lösningen här blev ett byte till 15 W E27 LED moduler från SLT Lichtsysteme och tack vare dessa sparar man över 80 % på elförbrukningen samtidigt som får man ett bättre ljus.

Totalt sparar Norra Söderby Samfällighetsförening över 1 300 000 kr på elkostnaden under de första 20 åren (beräknat med en årlig elprisökning på 3 %). Räknar man med underhållskostnader (för lampbyten etc.) och under hela stolparmaturernas livslängd (26 år) sparar föreningen över 1 800 000 kr.