HSB BRF Gräsö

Ny belysning i trapphus och tvättstuga.

Bostadsrättsföreningen HSB BRF Gräsö hade bestämt sig för en totalrenovering av tvättstugan. I samband med detta önskade man sätta in ny energibesparande LED belysning. Man önskade även att byta till LED belysning i trapphuset, samt byta ut all nödbelysning till LED. Bortsett från att armaturerna skulle vara av den senaste LED teknologin var kravet att armaturerna skulle styras med rörelsesensorer.

Föreningen var mycket nöjd med belysningen på parkeringsplatsen som gjordes hösten 2014 och vände sig därför till Canlight Nordic AB som återigen fick förtroendet. I samarbete med Proljus AB projekterades ljussättningen och armaturer valdes ut som svarade mot föreningens krav.

Valet blev ARAGON och 74Q från Trilux till tvättstugan, PUCK från Tronix till trapphuset samt EXCELLENT från Kamic som nödbelysning.

Tack vare bytet till sparar föreningen över 90 % på elförbrukningen jämfört med de gamla armaturerna.