HSB BRF Brunna

139 nya armaturer på gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Bostadsrättsföreningen HSB BRF Brunna, som är en av Botkyrka kommuns största till ytan, hade bestämt sig för att byta ut sina stolparmaturer och strålkastare. Armaturerna var monterade längs områdets gång- och cykelvägar samt på parkeringsplatserna.

Stolparmaturerna var 134 till antalet och utgjordes av klassiska Nokalux armaturer medan strålkastarna var 8 till antalet och kom från från Philips. Bestyckningen i stolparmaturerna var en 125 W kvicksilverljuskälla med undantag från några stolpar där man hade bytt till en högtrycksnatrium ljuskälla på 50 W. Strålkastarna var bestyckade med antingen en 500 W eller en 1 000 W metallhalogen ljuskälla.

Efter föreningen genomfört en studie av samfällighetsföreningen Laxholmen 3:s armaturer och låtit göra en provmontering föll valet på TERRA och LUNA från SLT Lichtsysteme på gång- och cykelvägarna. På parkeringsplasterna sattes en kombination av LUNA, TERRA och ALTAIR för att få bästa möjliga ljusspridning och totalekonomi.

Även ALTAIR tillverkas av SLT Lichtsysteme och kan med sin energieffektivitet och ljusspridning ger bra ljus på stora ytor tros en liten elförbrukning.

Bytet av armaturer innebar att antalet kunde reduceras med 3 stycken och trots det erhålles ett mycket bättre ljus. Dessutom innebar bytet att föreningen sparar stora summor pengar på elförbrukningen.

Totalt sparar HSB BRF Brunna över 2 400 000 kr på elkostnaden under de första 20 åren (beräknat med en årlig elprisökning på 3 %). Räknar man med underhållskostnader (för lampbyten etc.) och under hela stolparmaturernas livslängd (26 år) sparar föreningen över 3 500 000 kr.