HSB BRF BRUNNA

483 nya armaturer till fasader, portar och vindar.

Bostadsrättsföreningen HSB BRF Brunna hade bestämt sig för att sätta ny fasad på sina 37 fastigheter och i samband med detta även göra om taken från platta till valmade.

För att framhäva fasaderna och ge dem extra lyster önskade man ljussätta dem. I samband med detta önskades en förbättring av ljuset framför portar, på områdets komplementhus och på ett par andra platser som upplevdes som mörka.

Eftersom föreningen var mycket nöjd med de 139 armaturer som hade satts upp under sommaren fick Canlight Nordic AB förtroendet att genomföra även detta projekt.

Canlight Nordic AB projekterade ljussättningen av fasader, portar, komplementhus och de platser som upplevdes som mörka. Projektering av vindarnas ljussättning utfördes i samarbete med Proljus AB.

Valet av armaturer blev LILLEHAMMER från Norlys till fasader, PLAO från LUG och L690 från Steinel till portar och komplementshus, samt OVLEON från Trilux till vindarna.

Till installatör valdes Total El i Årsta AB och installationen kommer att utföras under 2017 och 2018.