BRF Skogås 2

38 nya stolparmaturer på gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Bostadsrättsföreningen ville byta ut sina gamla stolparmaturer, som var bestyckade med 125 W kvicksilver ljuskällor. De ville ha en pålitlig och modern LED armatur med låg energiförbrukning och lång livslängd.

De 38 stolparna på området har olika höjder och ett krav var dessutom att armaturen skulle finnas med olika effekter anpassade efter stolphöjderna, så att föreningen kunde ha samma armaturmodell på alla stolparna.

Valet föll på TERRA från SLT Lichtsysteme. Armaturens effekt kan enkelt ställas in via en dipswitch för att kunna anpassas till olika höjder. Armaturen har dessutom en mycket avancerad teknisk plattform och hjärtat utgörs av en mikroprocessor som möjlig gör bl.a. årstidsdimring och automatisk omfördelning av ljuset om enstaka LED kärnor slås ut.

Totalt sparar BRF Skogås 2 över 500 000 kr på elkostnaden under de första 20 åren (beräknat med en årlig elprisökning på 3 %). Räknar man med underhållskostnader (för lampbyten etc.) och under hela stolparmaturernas livslängd (26 år) sparar föreningen över 700 000 kr.