Samfälligheten Laxholmen 3

Byte av 142 stolparmaturer på gång- och cykelvägar.

  • Laxholmen_5
Laxholmen_5

I december 2014 vann Canlight en av Sveriges största upphandlingar för gång – och cykelvägsbelysning i den privata sektorn. Det var samfällighetsföreningen Laxholmen i Vårberg utanför Stockholm som önskade byta ut 142 stycken klassiska Nokalux armaturer mot energisnåla LED armaturer. Bestyckningen i de befintliga Nokalux armaturerna utgjordes av en kvicksilverlampa på 80 W.

Canlight vann upphandlingen med armaturen ”TERRA” på grund av överlägsen teknik och ett konkurrenskraftigt pris. Hjärtat i den överlägsna tekniken utgörs av en mikroprocessor som möjlig gör bl.a. årstidsdimning och självövervakning för att hindra att enstaka LED kärnor slås ut vid strömspikar.

Tack vare valet av TERRA med aktiv årstidsdimning sparar man c:a 29 000 SEK per år och c:a 980 000 SEK på 20 år, baserat på en energikostnadsökning på 4 % per år. I besparingen är endast elförbrukningen medräknad och inte kostnader för byte av ljuskälla etc.

Den genomsnittliga förbrukningen per timma är så låg som 20,35 W trots att man har ett mycket bra och jämnt ljus under alla årets dagar och nätter.

I bildspelet ovan syns ett par före och efter bilder. Bilderna är tagna från samma plats med samma kamera och kamerainställning.